#199540
Anonym

Meget sigende, at VBturbo igen afslører sin totale uvidenhed om basal læsning af bankregnskaber.

Danske Banks solvensprocent reduceres med 2,5% hvis Finanstilsynet får medhold i at IRB-metoden skal tilrettes (fra 21,6% til 19,1%)

Men, men, men…

Den opmærksomme læser vil også se, at Danske Banks individuelle solvensbehov samtidig reduceres med 1,3% (fra 11,4% til 10,1%)

Netto reduceres solvensoverdækningen således med 1,2% fra 10,2% til 9,0%

Der er fortsat tale om en ganske massiv solvensoverdækning, og derfor er jeg fuldstændig enig med Laursen81, der påpeger, at VB’s indlæg først og fremmest tjener til illustration af mandens manglende evne til at læse og forstå et bankregnskab.