#198700
Anonym

Så, så så, Halli Hallo.

Bankerne er ikke et socialkontor, og min primære kritik af Danske Bank gik (foruden bankens katastrofale kommunikationsstrategi) på, at Danske Bank svigter sunde erhvervsvirksomheder midt i krisen og løber fra aftalerne med privatkunderne.

Når en bank indgår en aftale med mig om en rente på et niveau, og derefter eklatant løber fra aftalen, jammen så må det have konsekvenser. Det gælder uanset hvilken bank jeg er kunde i.

Men tilbage til det sølle årlige kontogebyr på 300-400 kr., så kan vi jo vende den om om spørge: Hvorfor skal jeg som boligejer (og højprofitabelkunde) i Danske Bank koncernen betale for den 1/3 af kunderne som er en ren underskudforretning?

Hvorfor skal jeg betale et højere rente på mit boliglån og højere realkreditlån for at Danske Bank kan levere gratis netbankfacilitet, betalingskort og/eller hævekort, PBS-faciliteter, transaktions- og clearingservice mv. til de “nulkunder”, som er en ren tabsforretning.

Hvorfor skal jeg betale for den kapitalbinding Danske Bank skal lave på de operationelle risici, der knytter sig til den løbende transaktionsafviling i “gratistgruppen”?

Sandheden er jo, at bankernes transaktionsservice koster penge at levere og at et årligt gebyr på 300-400 kr. formentlig ikke engang er nok til at dække udgiften.

Nej jeg synes det er helt rimeligt at bankerne over en bred kam indfører dette gebyr, som formentlig også kommer på et tidspunkt i Arbejdernes Landsbank.