#197528
Ole Laursen

Hvor har du fået tallet 1% fra? Hvis du kigger på afkastene på ifr.dk, så har foreningerne et kvartal inde i året omtrentlig betalt for deres omkostninger på omtrentlig en halv procent.

Hvis du læser mit indlæg igen, vil du måske opdage at jeg ikke argumenterer for eller imod hvad der monstro kunne give mest – jeg forsøger at give et alternativ til bankens investeringskoncept.

Helt generelt, som jeg ser det er fordelen ved investeringsbeviser at man så betaler nogen for at optimere afkastet inden for en given ramme, og dermed ikke behøver at spekulere så meget over det når man først har forstået rammerne. Medmindre man selv forsøger at time markederne.