#196770
Anonym

Et aktiedepots værdi er i sagens natur volatil, så derfor kan du næppe belåne meget mere end halvdelen af depotværdien.

Men når alt kommer til alt, så tror jeg slet ikke en delvis kaution vil kunne bruges i dette tilfælde.

Enten vil det unge par skulle kreditgodkens til at kunne købe for 2.000.000 kr.

Eller også skal forældrene kautionere for det fulde beløb, dvs. at de skal kunne kreditgodkendes til et lån svarende til både det eksisterende lån i deres hus + 2.000.000 kr. oveni.

Dernæst så er det (som det siges ovenfor) dybt problematisk for banker og realkreditinstitutter at basere et 30-årigt udlån på en kaution, der løber 5-10 år. Hvem siger at låntagers gældsbæreevne er blevet bedre når kautionen udløber?

Kautioner bruges i dag fortrinsvist i erhvervskundeforhold, hvilket ikke mindst skyldes, at aftalen mellem Finansrådet og Forbrugerrådet om brugen afprivate kautiuoner gør det meget meget lidt attraktivt for de finansielle aktører at benytte sådanne ved almindelig boligbelåning.

http://www.finansraadet.dk/politik/henstillinger/beskyttelse-af-private-kautionister.aspx