#195150
test

så længe dit barn ikke er myndigt er manøvre ekstrem besværlig. Det man før kalde overformynderiet skal ind over. Bo afgiften for din søn eller datter er 15% af beløbet over 264.100. Og ja jeg synes også det er meget og er enig af midlerne allerede er beskatte da man tjente dem, når man bruger dem, når man investere dem, når man dø og når arvingen bruger dem osv.

Den eneste lovlige er at du forære ham eller hende pengene. Der skal være tale om en reel transaktion så du kan ikke bare forære et gældsbrev væk. Du skal låne i huset og holde dig under den skattefri grænse.

Min mangle på forargelse skyldes at det er lovligt at gi sine børn gaver og at gaver som man gi naturligvis reducere ens formue. Var det en fiktivt transaktion vil den ikke være lovlig og så videre. Love er faktisk rimeligt indrettet men man kan diskuter om boafgift i det heletaget er rimelig.