#194222
HJL

Banken kan til enhver tid bede dig om at indlevere de informationer. Finanstilsynet kræver at banken løbende opdatere kundeoplysninger på de kunder som har lån eller kredit i banken, for at vurdere størrelsen af det enkelte instituts solvenskrav.

Læs nærmere her;
http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Solvens/Kreditinstitut-og-fondsmaegleromradet/Regler.aspx

Hvorfor banken i første omgang har bedt om økonomisk indsigt;
Se god skik § 8. “Før en finansiel virksomhed rådgiver, skal virksomheden anmode kunden om at oplyse om sin økonomiske situation, sin erfaring med de relevante finansielle ydelser, sit formål med at få ydelsen leveret samt om sin risikovillighed…” Når din kredit tages op til revurdering, står rådgiven vel reelt i en ny rådgivningssituation og skal derfor påny indhente indsigt.

Dvs. jeg kan komme på midst to forslag som jeg syntes er gode… hvad syntes du?

Hvad har du imod at indlevere de dokumenter?

Syntes du ikke, at det er i orden at banken ønsker at kende din økonomi når nu de har stillet 30.000 kr. af deres penge til din fri disposition?