#194200
Anonym

MR

vbturbo please læs nu på lektien før du svarer.

da.wikipedia.org/wiki/Bankpakke_2
da.wikipedia.org/wiki/Bankpakke_1

1 Lån der bliver betalt tilbage ´med renter er altså ikke det samme som offentlig støtte.
2 Lån som alle banker har fået.
3 Lån som var nødvendige for bankerne i Danmark pga. en finanskrise som var baseret i udlandet.

———————————————————-

1 Lån som Danske Bank skulle have fordi den ikke var i stand til at betale regningerne!
Grundet det store indlånsunderskud og den voldsomme og useriøse gearing i udlånet.
Staten/samfundet skulle i dag have ejet 51% af Danske Bank og hjemtaget overskuddet

De renter du omtaler er jo socialhjælp/statsstøtte for hvis man ser på den rente banken betalte
så er den jo latterlig lav holdt op imod hvad banken skulle have betalt i markedet!
hvis den overhovedet havde kunnet have fået lån!

2 Mig bekendt er det langt fra alle banker der fik lån !!!

3 Ja finanskrisen er ikke dansk (hurra for det – det ved enhver) men de afledte effekter af krisen
rammer os alle , det ændre bare ikke en dyt ved at det store indlånsunderskud i Danske Bank
gjorde Danske Bank til et ukontrolleret risikabelt selskab som krænkede landets finansielle
stabilitet! og bad danskerne med/imod deres vilje om at være garant for bankens hasard på
rouletten (spillet med “all in” som banken tabte)

I dag står vi nu med en død bank (Japansk Bank) som har dets eneste formål at polstre sig og ikke
udøve nogen samfundsfunktion længere.
Danske Bank skaber nu recession i landet pga. deres groteske priser på udlån! ingen skal nyde noget
af gangster mentaliteten (rente karrusellen og ind låsning) og hvor en aftale med Danske Bank = ingen aftale andet end manipulation!

Jeg ved godt du er så forhippet på at sektoren har betalt bankpakkerne(socialhjælp er dets rette navn) tilbage med rente! men til hvad for en rente ? vågen op mand!

Det er også med beklagelse at måtte konstatere at (Finansrådet , finanstilsynet, nationalbanken ,landets politikere , banksektoren) er landets mest inkompetente!

Eivind har nu gået elefantordenen hos dronningen (des stører idiot man er des mere anerkendelse)
og næste skridt er vel at Danske Bank nu får SIFI status og muligheden for endnu flere gratis omgange på skatteydernes regning.
Danske Bank har jo som bekendt storhedsvanvid!

Altså konstater nu at Danske Bank ikke er en privat virksomhed , men en samfundssnylter på socialhjælp! Ved godt at du og økonomerne i branchen har svært ved det – men en skovl er nu engang
en skovl , så kald nu Danske Bank hvad den rent faktisk er!