#191762
HJL

Jeg troede slet ikke man fik fradrag for stiftelsesprovisioner, meget interesant.

Klip fra retsinfo. Ligningslovens paragraf 5

Stk. 3. Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån eller kaution, der omfattes af § 8, stk. 3, litra c, fradrages med højst 2,5 pct. af lånets hovedstol i det indkomstår, hvori provisionen m.v. forfalder til betaling. Fradraget for overskydende provision m.v. fordeles over den resterende låneperiode.

§ 8, stk
a) løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, eller for sikring af hans tilgodehavende,
b) præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld, og
c) stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgodehavender eller kaution, som nævnt under a) og b), såfremt løbetiden er mindre end 2 år.
Klip

Som jeg læser dette får man kun fradrag for stiftelsesprovision hvis løbetiden på lånet er under 2 år, eller læser jeg forkert?

Meget interesant uanset hvad!