#191354
Anonym

Mon ikke lande som Sverige og UK har hentet en økonomisk fordel ved ikke at have en fastkurspolitik. Under alle omstændigheder har det danske system, som jeg som lægmand ser det, ikke kunnet tilpasse f. eks. lønomkostninger til de faktiske forhold i samme grad, som det er sket i disse lande.
Men kan Danmark overhovedet pille ved kursmekanismen set i forhold til muligheden for rentestigninger? Dansk Landbrug er forgældet i en hidtil uset grad og med sådanne eksotiske lånetyper, at blot beskedne rentestigninger vil kunne vælte hele denne kæmpe på lerfødder.