#190978
Opgave

Bl.a.
– Hvad du tjente sidste år (om du havde en fast indtægt).
– Hvad du havde stående af indlån i banker
– Hvad du havde af gæld til banker/kreditforening
– Om du betalte til fagforening/a-kasse
– Oplysninger om din bolig (hvis du har en)