#190510
thsv

Bidraget på lånet er helt normalt, ca. 0,6% på årsbasis.
Renten på 6,7% årligt er blandt de laveste på markedet, når sikkerheden er over 80%.
Husk at udnytte kreditmuligheden på dit boligkøbsprioritet, så du opnår de samme 6,7% i rente af din opsparing og indestående på budgetkonto.

Husk at renter og adm.bidrag giver rentefradrag på en værdi af 32-33% afhængigt af bopælskommune.