#187766
Anonym

Hvorfor fokuserer Danske Bank ikke på almindelig bankdrift – at modtage indlån og låne penge ud til virksomheder og privatkunder, i stedet for alle mulige mærkelige tossestreger i kapitalmarkederne?

Hold jer dog til sund bankdrift i stedet for at investere avancerede derivater og strukturerede produkter som ingen mand på jord – end ikke de dygtigste økonomer i Danske Bank – kan gennemskue den fulde risiko af og afkastpotentiale i.

CDS’er, CDO’er og andre flere andre ABS’er er landsskadelige!!!

Den styrke man bruger på tosserierne i kapitalmarkeder dræner udlånskapaciteten, som skulle være rettet mod erhvervsvirksomhederne.

Og så lige til banksælgerne og andre selvbestaltede klakører. Der er vel dybest set ikke nogen af jer der aner, hvad der foregår længere inde bagved i banken i markedsafdelingerne. Så blot til venlig orientering, så står CDS for Credit Default Swap, CDO for Credit Default Obligation og ABS for Asset-backed Security.