#187420
Anonym

Til THSV

Her bliver man nødt til at skelne mellem de tre typer af prioritetslån der er findes lige nu:

1) Typen, hvor tillæget er fast uden forbehold.

2) Typen, hvor bankerne godt kan regulere tillæget ved væsentlig fordyrelse af fundingomkostningerne og/eller kravene til kapitaldækning.

3) Nye prioritetslån udstedt efter 1. januar 2013

For førstnævnte har du selvfølgelig ret i, at dem hænger bankerne på uanset hvor voldsomme ændringer af kapitaldækningsreglerne EU finder på.

På næstnævnte tror jeg vi vil se væsentlige marginalforhøjelser i takt med at CRD4 indfases fra 2013-2019.

På sidstnævnte tror jeg ikke vi vil se en fuldstændig afskaffelse, men lånene vil blive markant mindre. Hvor prioritetslånene før lød på mio. af kroner og erstattede realkreditlån, vil vi fremadrettet se, at prioritetslånene typisk vil være i størrelsesordenne 100.000 – 200.000 kr.

Det er i hvert fald mit gæt på den fremtidige udvikling!