#184574
Krisser

Et barn på 12 kan ikke indgå låneaftaler. Der er derfor tale om en gave, som barnet betaler afgift af. Hvad din 18-årige angår, så kan SKAT vælge at sige at der igen er tale om en gave, for eksempel ud fra argumentationen om at den 18-årige ikke er kreditværdig for et så stort beløb. Det kan SKAT gøre hvis de vil, og det er op til dig at føre civilt søgsmål mod SKAT for at bevise det forholder sig anderledes.