#183224
fk2001

Det er rigtigt at du overtager kontoen med de betingelser den er indgået med. Det gælder begge veje. Hvis du overtager gæld, kan kreditoren heller ikke forlange gælden indfriet på anden vis end hvad der fremgår i aftalen.