#182980
Krisser

Hvis I køber en andelslejlighed kontant for 500 000 kroner, vil det formentlig være en lejlighed med høj husleje, medmindre den er meget lille. Derfor vil I næppe lovligt kunne opkræve en husleje der svarer til jeres faktiske udgifter. Herudover er det de færreste, hvis nogen, andelsboligforeninger der vil acceptere køb med udlejning til tredjemand for øje.

Hvordan I er stillet i forhold til skat skal I spørge SKAT om. I kan risikere at I skal betale skat af huslejeindtægten, selv om den er mindre end den husleje I selv betaler.