#182516
Anonym

Det vil givet vis kunne svare sig for Familien i Holstebro at omlægge 5% lånet til et 3% obligationslån, som lige nu er over kurs 99.

I Rudi’s situation ligger det på vippen og det er nok mest af alt realkreditinstituttet og banken der har fordelen af omlægningen i form af konverterings gebyrer og differencerenteindtægter. Om der vil være en langsigtet gevinst for dig Rudi afhænger også af hvorvidt du forventer at bo i huset 5 år mere eller 20 år mere.

Hvis I vil lægge om, så bør I nok agere hurtigt, for der er lige nu udsigt om at EU’s redningspakke til de spanske banker kan lægge en dæmper på den sydeuropæiske gældskrise og dermed kapitalflugten fra syd mod nord. Alt andet lige betyder det, at både de lange og korte renter vil stige (især de korte renter).