#180882
Anonym

Aktier er normalt registreret i et depot, hvortil der er knyttet en bankkonto, som anvendes i forbindelse med køb og salg og udbetaling af udbytte. Hvis depotet stod i mandens navn før skilsmissen og kontoen i kvindens navn, kan man ikke forvente, at banken på eget initiativ tager fordelingen op til revision. Derimod kunne man forvente, at den person, der ikke har modtaget et udbytte, som han hvert år er blevet beskattet af, ville reagere og få bragt orden i sagerne.
Jeg mener, det er yderst tvivlsomt, om banken kan gøres ansvarlig. Ex-manden er selvfølgelig i sin gode ret til at kræve pengene tilbagebetalt fra den, som uretmæssigt har modtaget dem, uanset om modtageren er i god eller ond tro. Men mon ikke de beløb, der er mere end 3 år gamle, falder for forældelsesfristen?