#180584
Krisser

I øvrigt skal du sammenligne den femårige rente nu, med den treårige rente om to år, for at så det rigtige billede (hvis du lægger om nu, har du renterisikoen i fem år fra nu, ikke fem år fra næste nuværende refinansieringstermin).