#179648
OBS

Fra og med i år og frem til 2019 bliver værdien af rentefradraget sat ned med 1% om året. Det gælder dog kun for den del af dine renteudgifter der ligger over 50.000/år.

Konkret sker nedsættelsen ved at bundskatten hæves med 1 procentpoint om året samtidig med at sundhedsbidraget sænkes tilsvarende 1 procentpoint. For renteudgifter mellem 0-50.000 kr. beregnes samtidig et nedslag i skatten således at den skattemæssige værdi af de første 50.000 kr. fortsat er ca. 33%.