Forside Fora Privatøkonomi Vestjysk Bank – Det ser ikke godt ud for banken! Vestjysk Bank – Det ser ikke godt ud for banken!

#177518
Anonym

Jeg tror nu ikke det kommer til at gå så galt, men vi kommer til at se 5-10 banker mere blive afviklet under Finansiel Stabilitet.

Heldigvis er den danske banksektor, hvori Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nykreditbank udgør kernen, stadig fundamentalt set sund. Også de svenske banker i Danmark, Nordea og Handelsbanken er velkørende.

Må jeg minde om at Danske Bank faktisk har haft overskud i alle kriseårene 2008, 2009, 2010 og forventligegt også får det i 2011. Endvidere er Danske Banks eksponering mod landbrugssektoren, som er der de værste tab kommer til at ligge i 2012, kun 1,4%. Dvs. landets største bank sejler i hvert fald ikke mod problemer på den konto! Så vidt jeg husker har Sydbank heller ikke haft underskud mens Jyske Bank har haft underskud i et enkelt år, men leveret et samlet overskud i perioden 2008-2010.

Med andre ord – problemerne er isoleret til en række lokale banker, så som Vestjysk Bank, der står med 3 alvorlige problemer:

1. For stor eksponering mod enkeltsektorer (landbrug og erhvervsejendomme)

2. Utilstrækkelig funding som udløber i 2013.

3. For få gode lån som kan bruges til sikkerhedsstillelse for de nye 3-årige nationalbanklån (kaldes af nogen bankpakke 5).

3. For svag egenkapital / solvens som giver en alt for lav solvensmæssig overdækning og gør banken sårbar overfor de fremtidige tab der vil komme.

Hvad vil der ske med Vestjysk Bank i fremtiden? Ja mit gæt er, at vi allerede i første halvår 2012 kommer til at se hele den statslige hybridkapital konverteret til aktier således at staten kommer til at eje 2/3 eller mere af Vestjysk Bank.

For alle praktiske formål aktieinvesteringer i banken således tabt!