#176092
Michael

og hvis du lige læser lidt videre på Ældresagen står der:

“Grundbeløbet er kun afhængig af pensionistens egen personlige arbejdsindtægt.

Man kan have arbejdsindtægt ved at udføre lønarbejde for andre eller ved at drive selvstændig virksomhed f.eks. landbrug, håndværksvirksomhed, en udlejningsejendom eller fabrikationsvirksomhed.

Firmapensioner eller private pensioner har ingen betydning for grundbeløbet. Kapitalindkomst, f.eks. renteindtægt, har heller ingen betydning for grundbeløbet.

Tjener man over 283.000 kr. før skat, men fratrukket AM-bidrag, nedsættes grundbeløbet med 30% af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet på 283.000 kr. (gælder både gifte, samlevende og enlige). ”

Altså: Enhver privat pensionsordning har ingen betydning for folkepensionens grundbeløb. Det er kun hvis man har en arbejdsindkomst at der trækkes i grundbeløbet.