#175832
Anonym

Lige som man betaler for at få sin bil til service lille eller stort, SKAL bankerne også opkræve en afgift for at få privatøkonomien til service. Det kunne min være 2.500 kr for lille eftersyn og 5.000 kr for stort eftersyn.

Bankerne skal kunne lave økonomikurser med statstilskud, hvor borgeren lærer hvordan man lægger et privatbudget via regneark eller lignende styreark. Det ville på sigt afhjælpe af folk skal ud i noget der er værre, der giver sygdom, skilsmisse mv og tilmelding til R.K.I.