#174166
OBS

Indbetalingen til ATP sker efter faste takster. I øjeblikket indbetaler fuldtidsansatte lønmodtagere 90 kr. per måned mens arbejdsgiver indbetaler 180 kr. per måned.

En opsparing på 15% af lønnen er nok ikke for meget hvis man starter når man er midt i tyverne. Kan det ikke ske gennem din arbejdsgiver så opret en privat pensionsordning.