#173844
Krisser

Uanset om det kan lade sig gøre eller ej, vil det ikke kunne betale sig. Under forudsætning af at du er enlig:

NUVÆRENDE SITUATION
Førtidspension: 199 000
Tab af erhvervsevne-forsikring: 72 000
Modregning i førtidspension: 1 000
Årlig indtægt før skat: 270 000
Anslået skat: 85 000
Anslået årlig indtægt efter skat: 185 000

Indtægt efter skat i alt 2011/2030: 3 700 000

ENGANGSUDBETALING
Første år:
Førtidspension: 199 000
Tab af erhvervsevne-forsikring: 1 440 000
Modregning i førtidspension: 199 000
Indtægt før skat: 1 440 000
Anslået skat: 679 000
Anslået indtægt efter skat: 679 000

Efterfølgende 19 år:
Førtidspension: 199 000
Årlig indtægt før skat: 199 000
Anslået skat: 58 000
Anslået årlig indtægt efter skat: 141 000

Indtægt efter skat i alt 2011/2030: 3 358 000

Forskel: 342 000

Medmindre din gæld er så stor, at renteudgiften overstiger omkring 510 000 kroner (342 000 kroner plus fradragsværdien af renterne) med en afvikling på omkring 3800 kroner om måneden (din omtrentlige månedlige indtægt efter skat af den løbende forsikring) kan det således ikke betale sig at få forsikringen udbetalt som et engangsbeløb.

Disclaimer: Alle tal er anslået, er afrundet til nærmeste tusinde og forudsætter du ikke har nogen ligningsmæssige fradrag eller andre indtægter. Du bør altid søge vejledning hos bank eller revisor.