#173318
Anonym

Til Michael T.

På vores hjemmeside har vi kommenteret den artikel, som desværre nok ligger til grund for din “analyse” af Københavns Andelskasse.

“Artikelserie i Dagbladet Børsen om risiko ved at være kunde i bankerne.

Den 23.6.2011 bragte Dagbladet Børsen en risikovurdering af 99 pengeinstitutter i Danmark, hvor hvert pengeinstitut fik et beregnet risikoindeks, som ifølge avisen skulle vise, hvor stor risiko der er ved at være kunde i pengeinstitutterne. Den samme liste blev gentaget i avisen den 24.6.2011 denne gang med en supplerende oplysning om at 15 banker fik advarselslamper til at lyse hos Finanstilsynet.

I den omtalte liste figurerer Københavns Andelskasse som nr. 93 ud af 99, og på papiret ser det ikke godt ud.

Vi tager afstand fra listen, som i avisen kaldes en omfattende analyse, og som er udarbejdet af Niro Invest ApS. Listen er baseret på 19 forskellige nøgletal fra årsrapporterne for 2010, men det er ikke en analyse. Det er et regnestykke, hvor forfatteren selv har opfundet kriterierne for, hvilken betydning de enkelte nøgletal skal have. En troværdig analyse kan godt bygge på regnskabstal, men skal følges op med uddybende spørgsmål og svar på disse.

Regnskabstallene er pr. 31.12.2010 men bare 3 måneder før offentliggjorte Finanstilsynet resultatet af deres tilsynsbesøg i Københavns Andelskasse. På dette besøg undersøgte Finanstilsynet vores udlånskvalitet, vores kapitalforhold og vores likviditet. Disse 3 punkter er det helt vitale grundlag for at drive pengeinstitut. Konklusionen var at vores udlån er forholdsvist godt dækket med sikkerheder, samt at kundernes bonitet (betalingsevne) var over gennemsnittet. Der var ingen bemærkninger til de øvrige punkter. Finanstilsynets redegørelse kan læses på vores hjemmeside.

Vi kan ikke forhindre, at nogen udarbejder de omtalte lister, men vi erkender, at det er godt stof for medierne at rangordne pengeinstitutter, og samtidig skabe frygt hos pengeinstitutternes kunder.

Alle som måtte have behov for det, er velkomne til at kontakte os og få svar på eventuelle spørgsmål. Man kan trygt være kunde i Københavns Andelskasse.”

Med venlig hilsen
René Poulsen