#173304
Michael01

Men nu er kampen skærpet, idet Københavns Andelskasse har sat renten betydeligt op, men man skal fortsat være indehaver af andelsbeviser for 25000,-

Københavns Andelskasse
Aktivkonto – (engagement 1 mio. k…

2,015 %

Københavns Andelskasse
Aktivkonto – (engagement 500.000 …

1,762 %

Københavns Andelskasse
Aktivkonto – (engagement 0-499.99…

1,508 %