#172512
OBS

Hvis der sammen med lånedokumenterne fulgte en oversigt over afviklingen af lånet med specifikation af de enkelte ydelser burde du her kunne se hvor stor en andel af den enkelte ydelse der udgøres af hhv. renter og afdrag. Den beregnede renteudgift for de enkelte ydelse lægger du så sammen for alle de ydelser der forfalder i f.eks. 2011 og angiver dette beløb på din forskudsopgørelse.

Ellers må du i gang med at beregne størrelsen på renteudgifterne for de enkelte år. Der findes bl.a. et Excel regneark som kan findes ved at søge efter “amortisationsplan excel” på Google der kan anvendes til at beregne ydelser og få en oversigt over renteudgifter og afdrag.

Hvis din kæreste og dig har købt bilen sammen kan I dele renteudgifterne svarende til den andel som I hver især ejer af bilen (eks. 50/50).

Værdien af rentefradrag er på omkring 33% hvis din/jeres kapitalindkomst samlet set er negativ, eller mere præcist summen af sundhedsskatten, kommune- og kirkeskatten. Bor I f.eks. i Københavns kommune er den faktisk kun på 32,6% (8,00% + 23,80% + 0,80%)

Håber det kunne hjælpe dig lidt på vej.