#170906
test

afregningskursen er typisk lavere på et kredit kort ind den kontante købskurs på valuta. Hvis kortet kan en del af en kunde pakke er der typisk ikke tale om en merudgift men om en besparelse