#170462
Anonym

Ja, nu skal jeg jo lige passe på, hvad jeg svarer. Rent faktisk, er der også de nævnte VP omkostninger på obligationerne – også Danske. Her betaler du grundgebyret for VP depotet med 55 kr. årligt og ca. 27 kr. per fondskode. Beklager at jeg ikke fik det helt korrekt ovenfor.

Ved Danske aktier og investeringsbeviser betaler du ikke disse omkostninger.

Du betaler herudover mindre VP gebyrer for ændringsmeddeleser.

Når du handler udenlandske papirer er historien i midlertid en anden. Her kan der være betydelige omkostninger fordi din Danske bank får papirerne opbevaret i en udenlandsk depotbank – ofte fysisk og manuelt. Dette kan være relativt dyrt per papir og derfor er handelsomkostningerne også større.

De fleste investeringsporteføljer burde indeholde udenlandske værdipapirer. Det giver mening rent omkostningsmæssigt her, at anvende investeringsforeninger til den del – her får du for alvor glæde af stordrifts fordelene – især på omkostningssiden.