#169210
test

forsætligt at ødelægge noget er ansvarspådragende i forhold til panthaveren