#166038
Forbrugeren

Det jeg synes er endnu mere interessant er at der står “Rentesatserne er baseret på rentevilkårene på det danske pengemarked. Det vil sige at beregning af rentebeløb sker som faktiske antal dage divideret med 360.”

Dvs. at man betaler 365(366)/360 (> 1) gange renten i løbet af et år. I Danske Bank betaler man kun for faktisk antal dage, dvs. 365(366)/365(366) (= 1) gange renten per år, men med 4 årlige rentetilskrivninger.