#165212
Anonym

Du kan under ingen omstændigheder vurdere en andelsbolig uden et eksemplar af vedtægter og regnskab (helst 2-3 års regnskaber).

Og din bank kan/vil ikke udtale sig om noget som helst uden dette.

I dette skal du have fokus på bl.a.
– alder på forening og årlige hensættelser
Vigtig i forhold til vurdering af om foreningens formue er polstret til
kommende vedligeholdelsesarbejder
Nye foreninger har typisk en høj husleje/anstrengt økonomi
og du bør derfor have luft i din økonomi til huslejestigninger.

– belåning/hæftelse
Er belåning følsom overfor rentestigninger – og dermed hulejestigninger
Er foreningens regnskaber anstrengte, er det en fordel, hvis medlemmerne
hæfter “pro rata”

– Andelskroneberegning/vurderingsprincipper
Hvordan regnes andelskronen ? Offentlig vurdering/Valuarvurdering/købspris
Vær opmærksom på, at det allerede er meldt ud, at off.vurdering i Kbh forventes
at falde med 10-15% primo 2011.
Eksemplet, der er henvist til, kan evt. risikere at miste omkring 200.000 pr andel.
D.v.s. hvis du sælger efter næste regnskab, vil du skulle sælge 200.000 under,
hvad du selv har betalt. Og hvem kan spå om, hvorvidt vurderingen
stiger/falder i fremtiden

Regnskabet indeholder også navne på bestyrelsesmedlemmer – snak med disse om forventede, kommende større vedligeholdelsesarbejder.