Forside Fora Privatøkonomi Haves:Eikbank Søges:Nybank Haves:Eikbank Søges:Nybank

#160862
Nicolai B

Bank med Hjertes gebyr i forbindelse med oprettelse af børneopsparing fremgår klart af bankens hjemmeside. Gebyret er 0 kr. Ved overflytning til andet pengeinstitut er gebyret enten 0 eller 150 kr, alt efter indeståendets størrelse.