#159182
Anonym

Der er 2 måder, man selv kan investere sin pension, uanset om man vil investere i aktier, obligationer, investeringsforeningsandele eller noget helt andet:
– Man flytter pensionen til en bank og beder om at få oprettet et depot, fordi man selv vil investere. Derefter er man selv ansvarlig for køb og salg af værdipapirer. Medmindre man vælger en netbank løsning, bliver det hurtigt temmelig dyrt at handle værdipapirer, så husk at checke bankens gebyr-liste.
– Den anden mulighed er en unit link ordning i et pensionsselskab. Her vælger man, hvilke investeringsforeninger i det udvalg, der stilles til rådighed, man vil placere sine penge i, angivet med en procentvis fordeling. Her betaler man ikke handelsomkostninger, men et procentgebyr til investeringsforeningen plus en procentdel af depotets indestående til pensionsselskabet.
Valg af mulighed afhænger af typen af pension. Hvis det er en igangværende, arbejdsgiverbestemt pensionsordning, skal arbejdsgiveren give tilladelse til, at man selv investerer. Det vil i givet fald være en unit link ordning, og dette skal aftales med det selskab, man har pensionsordningen igennem. Er det en pension, hvor man selv har indbetalt, eller en pensionsordning, der er i fripolice, d.v.s. der indbetales ikke længere på den, kan man altid få den overført til en bank for selv at investere. Pensionsselskaber vil beregne sig et gebyr for at flytte pengene, men de seneste års kursværn, der medførte enormt høje gebyrer, er efterhånden trappet ned. Men spørg for en sikkerheds skyld altid først, hvad en flytning koster. Hvis der er knyttet forsikringsordninger til pensionen, for eksempel livsforsikring eller invaliditetsforsikring, må man give afkald på disse forsikringer ved en flytning til banken.
Inden man giver sig i kast med at investere selv, skal man gøre sig klart, at der er en betydelig risiko forbundet med investering i aktier – man kan i princippet miste hele sin opsparing – og enhver handel med værdipapirer koster en – omend beskeden – del af formuen. Så lad være med at spille aktie-poker med din pension uden først at kende lidt til handel med værdipapirer.
De netbanker, der er billigst at investere hos, er Nordnet og E-Trade, hvor der så vidt jeg husker beregnes 0,1% af handelsbeløbet i kurtage for danske værdipapirer. Handel med udenlandske aktier koster en del mere. I de to netbanker betaler man heller ikke gebyrer for depotet eller for udsendelse af diverse meddelelser.