#158922
Krisser

Hvis du har købt 5 pct. 2035 før nytår, kan det være en fordel at sælge obligationen, og købe den igen bagefter. På denne måde konverterer du din skattefri kursgevinst til et fradragsberettiget tab. Du får dog også visse omkostninger ved handlen, til kurtage og kursdifference.

OBS: Ovenstående skal ikke ses som investeringsrådgivning eller skatterådgivning. Individuelle faktorer i din investeringsportefølje og privatøkonomi kan have stor betydning for dine investeringsmæssige muligheder. Kontakt altid bank eller revisor, inden du foretager investeringsmæssige dispositioner.