#156962
Anonym

Nu er boligpriserne på private ejerboliger noget ganske andet end prissætningen af erhvervs- og udlejningsejendomme.

Pointen er, at prissætningen i fremtiden kun vil afhænge af en ting – rentabiliteten, og rentabiliten afhænger af renten. Ergo, når renten stiger falder rentabiliteten og dermed priserne.

Man kan ikke længere basere sig på at man med afsæt i de rene fantasipriser kan genbelåne ejendommen for at finansiere det løbende driftstilskud.