#156684
Anonym

Jeg er en af de gamle Skandiabank kunder med Tillægslån.

Eik Bank har slæbt os i fogedretten med henblik på tvangsauktion for misligeholdelse af et lån, der ikke var misligeholdt. Fogedretten afviste senere sagen p.g.a. en række grove fejl og usandheder fra Eik Bank.
Vi har nu sager i Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet, bl.a. fordi Eik Bank fratog os adgang til netbank i flere måneder, fordi de har krævet overrente i 1½ år, fordi de har lukket en konto og beholdt de 10.000 kr der stod på den uden forklaring o.m.a.
Jeg har en omfattende dokumentation, der bl.a. viser at alle kunder med Tillægslån i flere år har betalt en overente på min. 1% !

Det er rigtig mange millioner, de skylder os.

Er det ikke på tide, at vi samler os og får gjort noget ved det, i stedet for at vi kæmper enkeltvis eller bare skifter bank?