#155782
test

“Jeg er også ny her og er meget sent blevet opmærksom på den debat, der er ført herinde vedr. Eik Banks renteændringer. Men jeg kan bidrage med en historie om, hvad der skete i september 2005. Den må være af interesse for de af jer, der har optaget boliglån i Skandiabanken før den tid:

Før september 2005 hed Skandiabankens produkt “Boligkredit” og var på vilkårene: Rente = Cibor + rentetillæg 0,30% + administrationsbidrag 0,50%. Der blev rentetilpasset for et år ad gangen pr. 1. oktober.

Skandiabanken meddelte i et brev, dateret 1. september 2005: “Boligkreditten med rentetilpasning udgår, og det er ikke længere muligt at låse renten fast i en kortere eller længere periode. Boligkreditten med rentetilpasning er i stedet blevet erstattet af produktet BoligPrioritet med eller uden rentegaranti”. Vedhæftet var en formular, hvor man skulle krydse af, om man ville ændre sin Boligkredit til en Boligprioritet med eller uden rentegaranti. Begge produkter havde en rente, der var baseret på Nationalbankens indskudsbeviser + “et tillæg til Skandiabanken”. Svarfrist 16. september.

Jeg klagede til Finanstilsynet, og de bad Skandiabanken om en redegørelse. Skandiabanken lovede Finanstilsynet, at den ville skrive til de 540 kunder, det drejede sig om, at man for resten også kunne vælge at videreføre lånet på de vilkår, der hidtil havde været gældende. På den baggrund foretog Finanstilsynet sig ikke videre i sagen. Formentlig derfor kan jeg ikke finde nogen afgørelse på Finanstilsynets hjemmeside, men jeg har skrivelserne, hvis nogen har brug for dem.

Jeg beholdt selvfølgelig lånet på de oprindelige vilkår – jeg gad vide, hvor mange der gjorde det? De nye breve fra Skandiabanken gik jo først ud i starten af oktober, og svarfristen på de første breve var som nævnt 16. september.

Jeg gad også vide, hvordan retsstillingen er for dem, der havde et (tinglyst) lån på gamle vilkår og som via et kryds på et skema gik med til at ændre vilkårene?

Som kuriosum kan jeg nævne, at den rente, der dengang blev tilbudt på BoligPrioritet var 2,80% / 3,50% (hhv. uden og med rentegaranti). Indskudsbeviserne lå på det tidspunkt på 2,40% …

Jeg fik i øvrigt også brev den 16. maj i år om, at Eik Bank ville hæve renten / rentetillægget / administrationsbidraget med 0,25%, men Eik Bank beklagede fejlen, da jeg gjorde indsigelse. ”

http://www.finanstilsynet.dk/sw38054.asp”