#155424
Krisser

I så fald må udgangspunktet være, at renten ved tidspunktet for rentetilpasningen ikke vil være væsentlig forskellig for jeres nuværende lån, og et nyt lån. Vi kan ikke vide dette, og jeres bud kan være et andet, men det er udgangspunktet for nedenstående.

Jeres besparelse før skat vil være cirka 1300 kroner, men besparelsen efter skat vil kun være knap 900 kroner om måneden. Hvis I beholder jeres nuværende lån, betaler I 43 100 kroner (900 * 12 * 4) mere i rente over de næste fire år, men til gengæld taber I 93 000 kroner. Besparelsen på billånet vil i alt være 8 500 kroner (FV(6,5%/12;60;1200)). Altså et nettotab på omkring 40 000 kroner. Det betyder, at renten ved næste rentetilpasning skal stige med cirka 4 procentpoint (1 460 000 / (50 000 / 0,67)) fra det I betaler i dag (svarende til omkring 7,5 procent (2,5 + (1 460 000 / (12 * 1200)) + 4)).

Hvis I ikke forventer at renten stiger så meget, skal I ikke lægge lånet om nu. Hvis I forventer renten stiger så meget, skal I omlægge lånet til et fastforrentet lån, og i stedet få en skattefri kursgevinst ved at opkonvertere lånet. Under alle omstændigheder, skal I ikke lægge lånet om til et nyt femårigt rentetilpasningslån.