#110644
fk2001

Så vidt jeg ved, er det uden betydning mht. papirets oprindelse. Jeg har ad to omgange boet uden for DK, og var begge gange ikke skattepligtig i DK men havde stadig aktier og renteintægter i DK. Dette blev kun beskattet i bopælslandet.