#153920
grg

Det er lidt frisk at sige at man tjener 12.500 skattefrit.

Dels skal man huske at modregne de 4.995 det koster at købe andelen (for penge der allerede er beskattet.

Og ikke mindsk henledes opmærksomheden på tegningsmaterialets side 7:

Driftøkonomi år 1-7: Nettoindtægt 533

Herefter bortfalder statstilskudet og over 25 år får man jf. budgettet “kun” 331 i snit svarende til 6,7% årligt – hertil skal så fratrækkes en afskrivning af anparten på 4% så det reele afkast er nede på 2,7% (efter inflation).

Det kan stadigt være interessant og umiddelbart virker det til at de budgetterer konservativt, men nogen guldrandet investering er det næppe.