#153688
Anonym

Hej Hus

Bare så du ikke glemmer at få skattefradrag for den løbende garantiprovision på bankgarantien. Jeg ved ikke, om din bank har vejledt dig, eller du har kendskab til det. Men bare som en lille info-ting, så kan du få fradrag for den løbende garantiprovision, altså på samme måde som renteudgifter. Men banken har bare ingen indberetningspligt herfor til SKAT, så du skal selve skrive beløbet på din selvangivelse, for ellers får du ikke fradraget.

Du kan i øvrigt også få skattefradrag for stiftelsesprovisioner for alle typer lån og kreditter, hvis løbetiden er aftalt til UNDER 2 år. Er løbetiden aftalt til 2 år og derover, så er der intet skattefradrag. Men også her skal du også selv fratrække beløbet på din selvangivelse, for banken har ingen indberetningspligt til SKAT for gebyrets størrelse.

MVH/Nuser