#151220
Krisser

Uden banker, har jeg svært ved at se hvordan almindelige borgere skal få adgang til for eksempel:
* Finansiering af bolig
* Finansiering af biler
* Finansiering af øvrige forbrugsgoder
* Sikker opsparing
* Investeringsrådgivning

Herudover ville virksomheder få problemer med for eksempel:
* Finansiering
* Økonomistyring
* Risikoafdækning

Forslaget om en statsbank er tåbeligt. Det vil simpelthen ikke fungere. En statsbank vil ikke være i konkurrence med andre banker, og vil blive ineffektiv og beaukratisk, og dermed dyrere end de banker vi har i dag. Al produktudvikling vil formentlig stoppe. Samtidig vil borgeren ikke have nogen mulighed for at skifte bank, hvis borgeren er utilfreds med sin rådgiver.

Hvis statsbanken ikke skal generere overskud, vil det desuden blive skatteyderne der vil skulle betale, hvis banken får tab, hvilket vil forværre den nationale økonomi i en krisetid. Med en privat banksektor, er det banksektoren der betaler når en bank går ned.

Hvis banken skal generere overskud, kan jeg ikke se forskellen (udover at den vil være dyrere, som tidligere nævnt). Der bliver betalt skat at overskuddet i bankerne i dag, ligesom udbytterne bliver beskattet. Det tilfører samfundet ganske mange milliarder.

Jeg har desuden svært ved at se hvordan de nuværende bankpakker koster skatteyderne penge. Staten modtager et ganske pænt milliardprovenu fra bankerne fra Bankpakke I, og vil næppe blive nødt til at skulle betale nogen penge overhoved (indtil videre er Finansiel Stabilitet blevet finansieret af bankernes selvrisiko, og ikke staten). Bankpakke II giver staten en pæn renteindtægt, der ligger et godt stykke over hvad staten selv kan låne disse penge til.

Jeg har svært ved at se hvorfor det er en dårlig ting at samfundet opnår ting såsom:
* Billig kreditgivning og rådgivning til sine borgere og virksomheder
* Skatteprovenu i milliardklassen
* Egenfinansiering i krisetider