#151118
Anonym

Hej

Du kan ikke presse banken til noget. Du hæfter sammen med din ex solidarisk. Du skal være opmærksom på, at gældsbrevsloven siger, at betaler en part den anden parts andel af en gæld, så har man regres (= gøre krav gældende for) for halvdelen. Eks 1). Du beholder lånet sammen med din ex-kone. Der skal betales 10.000 kr., og du betaler de 10.000 kr. Du har således regres for de 5.000 kr. hos din ex-kone. Men det bliver som alm. civilt søgsmål, og har hun ingen penge, så får du intet ud af det. Ulempen er ved et fælles lån, hvis du betaler alle låneydelserne, at din ex-kone får halvdelen af rentetfradraget – kender faktisk et skilt par, hvor manden betalte alt, og manden forsøgte at få ex-konens rentefradrag, men SKAT ville ikke “overføre” ex-konens rentefradrag, selvom manden via kontoudtog fra banken kunne bevise, at han alene betalte alle låneydelserne. Det bliver også svært at gemme dokumentation for, hvem der har betalt hvad. Eks. 2). Lånet deles op i 2 dele, og du kommer til at kautionere for din ex-kones gæld. Ifølge lov om finansiel virksomhed § 48, så skal banken i øvrigt hvert år skriftligt meddele dig størrelsen af den gældspost, som du kautionerer for. Hvis du kommer til at betale alle låneydelserne for din ex-kone på kautionslånet, så har du regres for låneydelserne, d.v.s. du kan gøre krav gældende mod hende. Men har hun ingen penge, så får du jo ikke noget ud af det.

Måske der findes en helt anden løsning, men det afhænger af dine indtægter. Hvis man nu antager, at du har en god stilling og har en rigtig fin indtægt og måske et større indestående på en pensionskonto – så kan det måske være, at du i en anden bank kan opnå et lån på 460.000 kr. Hvis ja, så foreslå din nuværende bank, at du har mulighed for at indfri halvdelen af gælden – d.v.s. de 460.000 kr., men at de så skal give dig saldokvittering for resten. D.v.s. at din ex-kone selv kommer til at hænge på halvdelen af gælden selv d.v.s. 460.000 kr., og at der ikke skal være nogen kaution. Måske du i stedet har formuende forældre (kan jo ikke se din alder) – og de måske gerne vil give dig et arveforskud på de 460.000 kr. – så kan du jo i stedet bruge disse penge “overfor” banken.

Jeg ønsker dig pøj pøj med det. Og jeg kan rigtig godt lide din indstilling til ting – netop at du ikke vil stikke af fra det hele. Med den indstilling er jeg sikker på, at du kommer på “benene” igen :-).

MVH/Nuser