#150852
Anonym

Postulaterne er det glade vanvid, og lad mig fortælle dig hvorfor

1. I praksis er det uhyre vanskeligt at forudsige boligpriserne. Ja, det postulat er jeg ganske enig i på kort sigt. På lang sigt derimod (vi taler perioder på år) er realprisudviklingen på boliger relativt forudsigelig, indenfor hvad man kan klade rimelige usikkerhedsmarginer på en række variable.

2. Påstanden med at der vil komme et vidtrækkende indgreb til understøttelse af boligmarkedet, i tilfælde af kollaps er direkte idiotisk. Hvorfor? Det er det simpelthen fordi råderummet i dansk økonomi er helt brugt op. Der er udsigt et statsunderskud på 80-100 mia. kr udgørende 6,5% af BNP. Indgreb som bringer statens nettoindtægter yderligere ned, vil skabe et pres mod kronen! Læg så dertil at der på nuværende tidspunkt er udsigt til både en landbrugskrise, som ikke er set værre siden 1960erne (her er der 330 mia. kr på spil) og samtidig har vi en pilrådden erhvervs- og udlejningsejendomssektor. Begge dele vil føre til massive yderligere tab i bankerne som med ret stor sandsynlighed vil føre både til nye bankredningspakker og vil føre til en indskrænkning af bankernes udlån til alle formål, herunder boligformål. Vi kan kun håbe på at landbruget snart får nogle bedre priser, for ellers står vi altså overfor noget der ligner en nationaløkonomisk katastrofe.

3. Sælger-betragtningen er også helt skæv! Skilsmisser, dødsfald og ikke midst arbejdsløshed driver i massiv grad boligsalgene, hvad enten sælger vil det eller ej. Banken vil altid på et relativt tidligt tidspunkt forsøge at gennemføre et tvangssalg (altså tvinge den kriseramte boligejer til at sælge) og først derefter forsøge tvangsauktion.
I en tid hvor ledigheden prognosticeres at stige langt ind i 2011, og formentlig nå 200.000 (vi taler om mindst 500.000 nye familier, som berøres af ledighed i kortere og længere tid), da er der lagt i kakkelovnen til boligprisfald. Det viser al historisk erfaring fra bl.a. boligkrisen i 1987-1993.

4. Mange ældre bliver boende og sælger ikke huset siger du! Det er rent ud sagt noget vrøvl. Dels er mange ældre tvunget til at sælge og flytte i noget billigere (eje eller leje) fordi pensionen ikke rækker til at afholde udgifterne ved det store parcelhus. Mange har kørt afdragsfrie lån og har simpelthen ikke afdraget noget til at blive siddende.
Derudover kan de fysiske rammer i det ikke-ældrevenlige parcelhus tvinge mange ældre til at skifte huset ud med et rækkehus eller lignende.
Begge dele indikerer boligsalg!

5. Så er der den med grundskylden. Aller først, nej, der er ikke 4 år til næste valg. Der er 1 år, maksimalt 1,5 år til næste valg. Og nej det er overhovedet ikke på den politiske dagsorden at overdynge boligejerne med nye gaver i en tid, hvor statsunderskuddet ligger på 6,5% af BNP. Det kan ikke lade sig gøre.
Derimod står den formentlig på nedskæringer i den offentlige sektor eller skattestigninger efter næste valg, når det afgrund store hul på statsfinanserne skal lukkes.
Dette indikerer boligprisfald!

6. Så er der den med renten. Renten stiger ikke voldsomt i år og næste år, men derefter tror jeg vi får massive rentestigninger. Al erfaring viser at en kraftig pengepolitisk ekspansion, som den vi lige har været vidne til, fører til inflation. For at dæmme op for inflationen er det nødvendigt med kraftige rentestigninger. Jeg forudser at flexrenten om 5 år ligger over 6% og gennemsnitligt vil være over 6% i en 5-årig periode herefter.

På baggrund af 1-6 kan du nok høre, at mit gæt er vi vil se massive yderligere boligprisfald efter 2011.