#150750
thsv

Den lange rente er da stadigt faldende, og 5% 30 år med afdrag er nu over kurs 100.

En meget sandsynligt rentescenario til sommer er da:
4% 30 år i kurs 98
F1-rente på ca. 2,0 %

Altså let stigende kort rente, men yderligere fald i den lange rente.
Rentespændet mellem kort og lang rente er ihvertfald rekordstort endnu.