#148192
Anonym

Det hænger sådan sammen at der findes mange slags penge!

Egenkapital er det mest kostbare og også det dyreste at tilvejebringe for en bank. Prisen på egenkapitalen er ofte over 12%.

Det næste mest kostbare er hybrid kernekapital med en konverteringsoption, som er en særlig type ansvarlig kapital med “fuld loss absorption capacity”. Hybrid kernekapital er i princippet evigtløbende (hvis det viser sig banken har behov for det). For de aller bedste banker ligger markedsprisen på denne type kapital på 8,5%. De banker der benytter bankpakken skal betale mellem 9,5-12%.

Herefter kommer den ansvarlige kapital som det tredje, der dels har kortere løbetid og dels ikke har konverteringsoption. Prisen på ansvarlig kapital ligger typisk omkring 6-7%.

Herefter kommer den almindelige funding (som ikke hæfter forud for noget andet). Prisen på almindelig funding ligger fra alt mellem 0,25% – 4% afhængigt af løbetiden.

Det korte af det lange er, at der skal være tilstrækkeligt af den dyre kapital (egenkapital og hybrid kernekapital samt ansvarlig kapital) for at banken kan få adgang til den billige kapital. Banken har med andre ord brug for alle slags kapital, og derfor er kapitalomkostningen for en bank den vægtede den vægtede gennemsnitspris på de forskellige typer af kapital.