#147684
peter holm larsen

Et prisfald er når der over en periode er således at prisen i statren af perioden er højere end prisen i slutningen af den periode der iagttages. Såfremt med opdeler en periode i delperioder vil der kunne opstå situationer at der i visse delperioder vil være prisstigninger og i andre prisfald. Men definitionen er som nævnt ovenfor. Visse udvider definitionen om den skal opgøres i nominelle eller relle priser (dvs. korrigeret for prisstingninger). Håber det giver svar på det stillede sprøgsmål.