#145068
thsv

Nu er lånet jo optaget til ca. den rente man kan forvente lige nu.
Og da lånet er afdragsfrit kan ydelsen beregnes således:
Ydelse = Hovedstol * (Kontantlånsrente + Bidrag)/4
Dette giver ca. det rigtige billede, men selv på et afdragsfrit kontantlån bruges faktisk annuitetsformlen, da en del af ydelsen modregnes fra/afdrages på obl.restgælden.
I dit tilfælde er det de 0,824 i merkurs, der skal modregnes, da renten på obl. er 4%, renteforskellen ved termin, altså ca. 0,4% opskrives i obl.restgæld, da kursen jo samtidigt sniger mod kurs 100 efterhånden som løbetiden nærmer sig 0.

Skal du til at afdrage må du have fat i Excels Ydelsesformel og holde bidraget ude af denne formel, da ydelsen er konstant i lånets løbetid (formentlig 29 år i dit tilfælde).
Bagefter tillægges bidraget til ydelsen, således at ydelsen vil falde en smule, indtil restgælden er 300.000, hvor minimumsbidrag nås. Akt dette er dog teoretisk da ydelsen beregnes for et år ad gangen, hvorefter der ved næste refinansiering beregnes en ny ydelse.
Godt vi har computere til disse udregninger!